Zamów rozmowę z konsultantem
 
 
 Doradztwo  Windykacja  Informacja gospodarcza  Usługi pozostałe 
 
     
 
 
 
   
Raporty handlowe
 
   
      Pozyskiwanie informacji o potencjalnych partnerach jest jednym z narzędzi, które ułatwiają przedsiębiorcy nawiązanie współpracy, przygotowanie się do negocjacji i negocjowanie koniecznych zabezpieczeń (lub rezygnację z nich ale ze świadomością skali ryzyka).
Oferujemy trzy rodzaje raportu handlowego:
  • raport handlowy uproszczony zawierający dane ogólne rejestrowe i identyfikacyjne z charakterystyką działalności firmy oraz z danymi o jej właścicielach / udziałowcach.

  • raport handlowy pełny obrazujący sytuację finansową firmy zawierający między innymi wysokość obrotów, pozycję w branży, stan prawny nieruchomości posiadanych przez firmę itp.

  • raport handlowy pełny z wizytacją przeprowadzany na podstawie wywiadu z badanym przedsiębiorcą; raport ten zawiera dane właściwe dla raportu pełnego i dodatkowo informacje oraz dokumenty udostępnione przez badanego kontrahenta takie jak: bilanse, rachunki wyników, deklaracje podatkowe, wykazy składników majątku, opinie bankowe, zaświadczenia o zaległościach wobec Skarbu Państwa lub ZUS, itp.


Powrót do Oferta | Powrót do Informacja gospodarcza