Zamów rozmowę z konsultantem
 
 
 Doradztwo  Windykacja  Informacja gospodarcza  Usługi pozostałe 
 
     
 
 
 
   
Długoterminowy monitoring zdolności płatniczej
 
   
      Usługa ta ma na celu okresowe badanie zdolności płatniczej dłużników, wobec których organ egzekucyjny umorzył postępowanie ze względu na jego bezskuteczność lub postępowanie egzekucyjne nie było prowadzone ze względu na brak znanych składników majątku podlegających egzekucji.

Często, mimo przejściowych kłopotów finansowych, firmy, a szczególnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, odzyskują zdolność do regulowania zobowiązań.

Nie bez znaczenia jest tu fakt, że w ogromnej większości przypadków, po wpisaniu nieściągalnej wierzytelności w koszty uzyskania przychodu, wierzyciele odstępują od jakichkolwiek działań zmierzających do jej odzyskania. Stąd przedsiębiorcy, wobec których egzekucje wypadły bezskutecznie wracają do aktywności gospodarczej bez balastu zobowiązań.

Ponieważ umorzenie postępowania egzekucyjnego nie pozbawia wierzyciela możliwości dochodzenia swoich wierzytelności w późniejszym czasie, proponujemy naszym klientom usługę monitoringu zdolności płatniczej dłużnika w całym okresie wymagalności tytułu wykonawczego.

Usługa polega na okresowym (w okresach uzgodnionych z Klientem) sporządzaniu raportu na temat aktualnej sytuacji dłużnika, jego aktywności zawodowej i składników majątku, z których wierzyciel mógłby uzyskać zaspokojenie swoich wierzytelności.

W przypadku stwierdzenia zdolności dłużnika do spłaty zobowiązania dalszy tok postępowania jest ustalany indywidualnie z Klientem.

Powrót do Oferta | Powrót do Informacja gospodarcza