Zamów rozmowę z konsultantem
 
 
 Doradztwo  Windykacja  Informacja gospodarcza  Usługi pozostałe 
 
     
 
 
 
   
Windykacja
 
   
      Sprawdzenie kontrahenta przed zawarciem umowy nie zawsze jest wystarczające. Nawet najlepszy wywiad gospodarczy nie zabezpieczy przed ryzykiem nieterminowej spłaty ze strony partnera handlowego. Niektóre firmy mające stabilną pozycję na rynku, a także dobrą sytuację finansową, nie uiszczają należności w terminie, ponieważ przyjęły taką politykę płatniczą. Częstym pretekstem do opóźniania się z zapłatą są również braki w dokumentach.

Usługa windykacji należności realizowana jest przez Parytet Sp. z o.o. w następujących etapach:
  • monitoring należności
  • windykacja przedsądowa
  • windykację w toku postępowania sądowego
  • windykacja w toku postępowania egzekucyjnego
  • długoterminowy monitoring zdolności płatniczej
  • windykacja w toku postępowania upadłościowego
Zlecenie może obejmować wszystkie lub tylko wybrane etapy postępowania.

W wyniku monitoringu odbiorca jest informowany o zbliżającym się terminie płatności i motywowany do dokonania zapłaty, a klient otrzymuje informację na temat należności zagrożonych, których spłata nie nastąpi w ustalonym terminie. Stwierdzenie symptomów świadczących o problemach finansowych kontrahenta pozwala na szybkie uzyskanie zabezpieczeń i wstrzymanie dostaw, gdy zadłużenie jest jeszcze relatywnie niskie. Ewentualne postępowanie windykacyjne ma szansę rozpocząć się w momencie, gdy jest duże prawdopodobieństwo, że zakończy się ono sukcesem, co pozwala uniknąć długich żmudnych i kosztownych procesów sądowych. Wszystkie działania w ramach tej usługi są wykonywane w imieniu Klienta, dzięki czemu nie są naruszane dobre relacje pomiędzy Klientem i jego odbiorcą.

Kolejnym etapem po monitoringu, jest windykacja przedsądowa. Jedną z najważniejszych zasad skutecznej windykacji jest zasada „im szybciej, tym lepiej”. Dlatego warto podkreślić, że windykacja nie powinna być prowadzona doraźnie, w sytuacjach kryzysowych, w sposób instynktowny, lecz powinna stanowić część przemyślanego procesu. Jeżeli zostanie ona poprzedzona działaniami monitoringowymi, to będzie tańsza, mniej pracochłonna i bardziej skuteczna. Na tym etapie nawiązujemy kontakt z dłużnikiem, weryfikujemy jego sytuację finansową, zawieramy umowę spłat, zabezpieczamy płatności oraz monitorujemy terminowość spłat.

W przypadku konieczności skierowania zleconej nam sprawy na drogę sądową czy do postępowania egzekucyjnego oferujemy pomoc jednej ze współpracujących z nami kancelarii prawniczych. Z równym powodzeniem współpracujemy ze służbami prawnymi naszych klientów. W trakcie postępowania sądowego i egzekucyjnego uzupełniamy i weryfikujemy informacje o sytuacji prawno-finansowej dłużnika oraz koordynujemy postępowanie egzekucyjne.

Etap monitoringu długoterminowego rozpoczyna się po wydaniu przez organ egzekucyjny postanowieniu o bezskuteczności postępowania (lub w sytuacji gdy Klient odstępuje od wszczynania egzekucji z powodu braku szans na jej skuteczne prowadzenie). Zakres usługi pokrywa się z opisem zawartym w zakładce Informacja gospodarcza/Długoterminowy monitoring zdolności płatniczej.

W przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika rozpoczyna się etap „windykacji upadłościowej”. Na tym etapie sporządzamy zgłoszenie wierzytelności oraz monitorujemy przebieg postępowania upadłościowego, reprezentujemy Klienta w radach czy zgromadzeniach wierzycieli.

Do dyspozycji klientów i kancelarii oddajemy system PARYTET-WINDYKACJA Dzięki temu kancelarie uzyskują możliwość dokumentowania przebiegu postępowania sądowego i egzekucyjnego w systemie obok raportów z przebiegu postępowania prowadzonego przez naszą firmę. Klient natomiast ma dostęp on-line do raportów w zleconych sprawach oraz możliwość sprawnej komunikacji z osobami odpowiedzialnymi za każdy etap postępowania. Tak ścisła współpraca znacznie poprawia efektywność działań, zarówno naszych jak i kancelarii prawnych. Usługa windykacji została tak skonstruowana aby obejmowała wierzytelności w całym okresie ich „życia”.

Każde zlecenie staramy się doprowadzić do końca a więc do spłaty, sprzedaży wierzytelności czy zaliczenia w koszty podatkowe i zamknięcia sprawy.

Pełen opis usługi wraz z wykazem składników wynagrodzenia oraz cennikami można uzyskać zamawiając rozmowę z naszym konsultantem.

Powrót do Oferta