Zamów rozmowę z konsultantem
 
 
 Doradztwo  Windykacja  Informacja gospodarcza  Usługi pozostałe 
 
     
 
 
 
   
Aktualności
 
   
     Artykuły prasowe


2016-03-01

Zadłużenie firm transportowych

Na początku 2016 roku, z uwagi na zawirowania na rynku, statystyki pokazują zadłużenie powyżej 60 dni w 17 tys. firm krajowych.

2012-11-23

Więcej Aktualności na Facebook

Szukaj nas na Facebook.
Codziennie nowe aktualności z rynku wierzytelności.

Dzisiaj:

"Niepotrzebna egzekucja, niepotrzebna opłata"


Zapraszamy2011-11-04

Gazeta Prawna: Sąd może zawiesić natychmiastową wykonalność egzekucji wierzytelności.

Na to, że wierzytelność nie została uregulowana mimo wygranego procesu, często mogą wpływać skomplikowane procedury, których musi dopełnić wierzyciel ubiegający się o zwrot pieniędzy.

2011-09-25

Przyszłość outsourcingu windykacji należności

Terminowa spłata należności oraz szybkie odzyskanie wierzytelności od kontrahentów są bardzo ważną kwestią dla każdego przedsiębiorstwa. Wiadomo, że w działalności biznesowej płynność finansowa jest sprawą priorytetową. Jakie są zatem najefektywniejsze rozwiązania dla przedsiębiorstwa chcącego odzyskać swoje pieniądze?

2010-07-04

Portal Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

Portal Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html2010-07-01

Nowe możliwości komornika i notariusza

Dzięki nowym regulacjom prawnym komornik szybko zajrzy do ksiąg wieczystych. Notariusz sprawdzi nieruchomość w chwili transakcji.

2010-04-27

Zmiany w ustawie o komornikach

Według ekspertów z Instytutu Globalizacji przewidziane zmiany w nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji dotyczące obniżenia dolnej wysokości opłaty egzekucyjnej do 1/20 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz obniżenia opłat egzekucyjnych z 15 proc. do 8 proc., mogą być zachętą dla dłużników do niepłacenia zaciągniętych zobowiązań

2010-04-01

Czy uzyskanie tytułu egzekucyjnego przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o. umożliwia skierowanie egzekucji do jego małżeńskiego majątku wspólnego?

Czy uzyskanie tytułu egzekucyjnego przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o. umożliwia skierowanie egzekucji do jego małżeńskiego majątku wspólnego?

Członkowie zarządu mogą odpowiadać solidarnie za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.


2010-03-29

W windykacji liczy się czas

Czas ma w działaniach windykacyjnych kluczowe znaczenie. Szczególnie w okresie spowolnienia gospodarczego, osłabionej koniunktury, a co za tym idzie nadwątlonej kondycji wielu firm, najważniejsze w windykacji staje się szybkie dotarcie do dłużnika.

2010-02-17

Sąd zadecyduje o obniżeniu wynagrodzenia komornika

Dłużnicy będą mogli starać się w sądzie o obniżenie wynagrodzenia komorników za prowadzenie egzekucji. Na złożenie stosownego wniosku będą mieli siedem dni.

2009-11-05

Płacąc rachunki w terminie też można trafić na listę BIG-u

W BIG-u zostaną utworzone białe listy osób, które terminowo wywiązują się ze swoich zobowiązań. Informacje pozytywne pozwolą instytucjom finansowym na odróżnienie osób rzetelnych od nieuczciwych. Dopuszczalne będzie także przechowywanie przez BIG-i informacji archiwalnych, co jest kolejną nowością, ale tylko w formie anonimowej.

2009-11-02

Nowe uprawnienia firm windykacyjnych

Planowana nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, nad którą trwają prace w sejmowej Komisji Gospodarki, umożliwi firmom windykacyjnym przekazywanie informacji o dłużnikach do biur informacji gospodarczej. Przekazywać informację do BIG będą mogli wszyscy wierzyciele wtórni. Zmiana ustawy ma na celu zwiększenie skuteczność odzyskiwania należności.

2009-10-29

Nowe linie energetyczne

Tylko około 10 proc. nieruchomości, po których biegną sieci energetyczne, ma uregulowany stan prawny, a skutkiem tego są coraz liczniej zgłaszane roszczenia właścicieli (niektóre przekraczają ponad 10 mln) kierowane do operatorów za bezumowne korzystanie z gruntów. To z kolei hamuje inwestycje w sieci.

2009-10-20

Miliardy za słupy na działce

Według danych szacunkowych nawet 90 procent działek, po których przebiegają urządzenia energetyczne, gazowe czy wodociągowe, nie ma uregulowanego stanu prawnego.


Powrót do listy grup aktualności