Zamów rozmowę z konsultantem
 
 
 Doradztwo  Windykacja  Informacja gospodarcza  Usługi pozostałe 
 
     
 
 
 
   
Aktualności
 
   
     Prawo: zmiany, interpretacje, komentarze


2016-01-11

Nowe prawo upadłosciowe

Od stycznia 2016 roku obowiązuje znowelizowane prawo upadłościowe.

2013-10-18

Spółki komandytowe nie będą objęte CIT

Spółki komandytowe nie będą objęte CIT

2013-10-17

Księgi wieczyste z prędkością megabajtów

Księgi wieczyste z prędkością megabajtów

2012-01-20

Wyrok ETS C-93/10 z dnia 27 października 2011 r. a rynkowa wartość wierzytelności.

Wartość rynkowa wierzytelności jest uzależniona przede wszystkim od kondycji, finansowej i przewidywanej wypłacalności dłużnika tych wierzytelności. Jest zasadą, że wartość rynkowa wierzytelności jest niższa od wartości nominalnej. Od zasady tej mogą istnieć oczywiście wyjątki, ale obowiązek ich wykazania spoczywa na organach podatkowych w sytuacji, kiedy kwestionują one wskazaną przez strony w umowie wartość rynkową objętego tą umową prawa.

2011-11-06

Zapis windykacyjny - sposób na krótsze postępowanie spadkowe

Spadkodawca może wreszcie precyzyjnie zadecydować o podziale spadku, określając, jakie przedmioty przypadną po jego śmierci wskazanym przez niego osobom. Zmiany weszły w życie 23 października 2011 roku.

2011-10-31

Gazeta Prawna: "Przeniesienie własności na zabezpieczenie wierzytelności: wystarczy data pewna."

(...) umowa przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa jest skuteczna wobec masy upadłości także wtedy, gdy uzyskała datę pewną w sposób określony w art. 81 par. 2 i 3 k.c.

2011-10-27

Wreszcie wyrok ETS - nabywanie wierzytelności bez VAT !

Wreszcie wyrok ETS - nabywanie wierzytelności bez VAT !

2011-10-24

Gazeta Prawna: Wierzycielowi będzie łatwiej odzyskać długi od nieuczciwego kontrahenta.

Parlament uchwalił już nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadza znaczące zmiany w zakresie egzekucji. To znacznie zwiększy skuteczność egzekucji.

2011-03-14

Uproszczenie procesu windykacji

Nie ma konieczności nadawania klauzuli wykonalności nakazom zapłaty wydawanym w postępowaniu upominawczym, ponieważ obejmują one z reguły roszczenia bezsporne. Odciążenie sądów oraz uproszczenie postępowania egzekucyjne – to cel, jaki chcą osiągnąć Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów.

2011-01-20

Rosną odsetki za nieterminową zapłatę podatku

Od 20 stycznia spóźnienie z zapłatą należności wobec fiskusa kosztuje już nie 12, a 12,5 procent w skali roku.

2009-04-14

Podstawowe zasady ogłoszenia upadłości konsumenckiej

W dnia 31 marca 2009 r. weszły w życie przepisy o tzw. upadłości konsumenckiej (w ramach nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze).

2009-04-14

Rok na karę za niezgłoszenie upadłości

Osoba, która nie wystąpiła o ogłoszenie upadłości w dwa tygodnie od powstania przesłanek, może stracić prawo do prowadzenia własnej firmy i pełnienia innych funkcji.

2009-04-14

Jakie długi poprzedniego właściciela przechodzą na nowego

Jakie ciężary, ew. zadłużenie, przechodzą na nowego właściciela domu? Czy jeśli poprzednik miał długi w elektrowni lub jakieś zaległości w podatkach od nieruchomości, to po podpisaniu aktu notarialnego te zobowiązania przejdą na nowego właściciela?

2009-04-14

Sprzedający nie może krzywdzić wierzycieli

Nieruchomość, która została sprzedana przez dłużnika, a będąca obciążona hipoteką na rzecz osoby trzeciej, nie wyłącza uznania tej transakcji za bezskuteczną także wobec wierzyciela, któremu zabezpieczenie w postaci hipoteki nie przysługuje.

2008-09-10

Regulacja w prawie cywilnym dotycząca zadośćuczynienia

Regulacja w prawie cywilnym dotycząca zadośćuczynienia

2008-09-10

Nowe rozwiązanie sporów o instalacje przesyłowe na cudzej działce.

Nowe rozwiązanie sporów o instalacje przesyłowe na cudzej działce.

2007-12-28

Nowa jakość w restrukturyzacji przedsiębiorstwa – sprawa Instal Lublin SA

W dniu 27 listopada 2007 roku Sąd Rejonowy w Lublinie ogłosił umorzenie postępowania upadłościowego firmy Instal Lublin SA.

2007-12-28

Opodatkowanie transakcji sprzedaży wierzytelności

Nie do końca jasnym i oczywistym jest, czy sprzedaż wierzytelności (cesja) ma być opodatkowana jako czynność cywilnoprawna, czy stanowi transakcję zwolnioną w całości z podatku VAT.

2007-03-18

Zmiany w postępowaniu gospodarczym.

20 marca br. wchodzą w życie zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego w zakresie spraw gospodarczych. Postępowanie sądowe powinno być szybsze i sprawniejsze, ale będzie bardziej sformalizowane.

2006-11-29

Prawo do odliczenia VAT

Przedsiębiorca wystawiający fakturę Vat musi mieć aktualne dane w ewidencji aby być uprawnionym do odliczenia Vat

2006-03-31

Zlecenie przez wierzyciela czynności poszukiwania za wynagrodzeniem majątku dłużnika podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika. Czynność ta nie należy do zadań komornika pełniącego funkcję organu egzekucyjnego (władztwa publicznego), dla realizacji których jako organ władzy publicznej został wyposażony w środki przymusu. Gdyby czynność ta należała do zadań komornika, zostałaby przez ustawodawcę umieszczona w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji.

2006-03-08

Sąd tańszy od notariusza

Sąd tańszy od notariusza
Jednym z celów obniżenia oraz uproszczenia sposobu ustalania opłat sądowych w sprawach cywilnych było ułatwienie dostępu do sądu. Efekt może okazać się odwrotny – sądy zostaną prawdopodobnie zapchane niektórymi sprawami, które dotychczas mogły być załatwiane u notariusza.

2006-03-06

Jak zmieniała się wysokość wpisów w sprawach cywilnych

2 marca 2006 r. zmieniła się wysokość opłat sądowych.
Według nowych zasad wpis sądowy został zastąpiony opłatą sądową, która może być:
  • stała
  • stosunkowa
  • podstawowa


2006-03-02

Nowe opłaty w sądach cywilnych

Od 02.03.2006 r. obowiązuje nowa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Więcej opłat stałych zamiast wyliczanych od wartości sporu.
Taniej w sprawach rodzinnych i w księgach wieczystych.
Drożej w niektórych sprawach gospodarczych.


2006-02-24

Vat w obrocie wierzytelnościami

Ustawa o VAT wymienia usługi ściągania długów oraz faktoringu jako usługi finansowe podlegające opodatkowaniu 22 proc. VAT.
Często jednak, podczas analizy konkretnej transakcji dotyczącej wierzytelności, pojawiają się kłopoty interpretacyjne.


2006-02-16

Trwają prace nad zmianami w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Trwają prace nad zmianami w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.
Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zmiany mają być korzystne dla przedsiębiorców.

2006-02-01

Różnice w interpretacji: Kwalifikowanie wydatków ponoszonych w związku z windykacją wierzytelności.

Różnice w interpretacji: Kwalifikowanie wydatków przedsiębiorcy ponoszonych w związku z windykacją wierzytelności.

Istnieją dwa rozbieżne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego dotycząca kwalifikacji wydatków (ryczałtu i prowizji) ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu wynagrodzenia firm windykacyjnych.

2006-01-23

Czy sprzedaż wierzytelności jest opodatkowana

Czy sprzedaż wierzytelności jest opodatkowana

WYJAśNIENIA ORGANóW SKARBOWYCH

Czy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych sprzedaż wierzytelności własnej, jeżeli stroną kupującą jest podmiot zajmujący się skupem wierzytelności?
Powrót do listy grup aktualności